Шарын гол ХК (SHG)

Эх сурвалж: http://mse.mn/mn/company/309

1050

0 ( 0.00% )
  • Өмнөх өдрийн хаалт: 1,050.00
  • Нээлтийн ханш: 1,050.00
  • Хаалтын ханш: 1,050.00
  • Тухайн өдрийн VWAP: 0.00
  • Авах дээд үнэ: 1,050.00 x 350
  • Зарах доод үнэ:1,050.00 x 20
  • Нийт хувьцааны тоо ширхэг:10,170,242
  • Гаргасан хувьцааны тоо ширхэг:10,170,242