Ажлын анкет татаж авах

Одоо зарлагдаж байгаа

шинэ ажлын байр

Бөглөсөн анкетаа hr@sharyngol.mn хаяг уруу явуулна.