Шарынгол ХК (МХБиржийн код: SHG) нь компанийн гүйцэтгэх захиралын орлогчоор Бадангийн Батбаатар (Б.Батбаатар) томилогдон ажиллах болсоныг мэдэгдэж буйдаа таатай байна.

Б.Батбаатар нь анх 2010 онд Шарынгол ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон ба тэрээр одоо Файрбөрд Менежмент ХХК болон түүний харьяа компаниудтай нягт хамтын ажиллагаатай, бизнесийн зөвлөгөө болон геологийн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Монгол улсад бүртгэлтэй “CBM” ХХК-ийн гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж…

Continue Reading

Шарынгол ХК (МХБиржийн код: SHG)

Шарынгол ХК (МХБиржийн код: SHG) нь компанийн гүйцэтгэх захиралын орлогчоор Бадангийн Батбаатар (Б.Батбаатар) томилогдон ажиллах болсоныг мэдэгдэж буйдаа таатай байна. Б.Батбаатар нь анх 2010 онд Шарынгол ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон ба тэрээр одоо Файрбөрд Менежмент ХХК болон түүний харьяа компаниудтай…

Continue Reading

Шарын голын уурхай цэвэр брикетэн түлш үйлдвэрлэнэ.

Шарын Голын уурхайн удирдлага нүүрс баяжуулах үйлдвэр барих, утаагүй түлш, брикетийн үйлдвэрээ өргөтгөх ажилд зориулан ЕСБХБ-аас 10 сая ам.долларын санхүүгийн багц зээл авах гэрээнд гарын зурлаа. Санхүүгийн багц зээл баталгаажиж, санхүүжилт хийгдсэнээр Шарынгол ХК нь нүүрсний байгалийн болон механик чулуун…

Continue Reading