“Шарын Гол” ХК (MSE: SHG)-ийн зарласан “Нако Түлш” ХК (MSE: NKT)-ийн хувьцааг худалдан авах Тендерийн санал батлагдлаа

Шарын Гол ХК (МХБ: SHG; Bloomberg code: SHG MO; “Шарын Гол”) нь Монголын хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй нээлттэй компани болох Нако Түлш ХК (МХБ: NKT; Bloomberg code: NKT; “Нако”) –ийн хувьцааны 100 % хүртэлх хувьцааг худалдан авах Тендерийн саналыг эхлүүлэх…

Continue Reading