• Монгол улсын “ТОП 100 ААН” 2001-2005, 2007-2016
  • “Найдвартай татвар төлөгч” 2009, 2010
  • “Уул уурхайн шилдэг хөрөнгө оруулагч компани” 2013
  • “Ил тод байдлыг эрхэмлэгч компани” 2013
  • ENTREPRENEUR 2010, 2016, 2017
  • Дархан ХАҮТ-ын оны шилдэг аж ахуйн нэгж “ГРАН ПРИ” шагналаар, мөн Дархан-Уул аймгийн “ТОП 5” аж ахуйн нэгж 2016
  • 2015 онд Шарын голын уурхай үүсгэн байгуулагдсаны 50 жилийн ойгоор Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон”-р шагнагдсан