Шарын гол ХК-ийн хяналтын багцыг эзэмшигч нь Сингапурын Хөрөнгийн Биржид (“SGX”) бүртгэлтэй Эратат Лайфстайлс Лимитэд компанийн бүртгэлийн статусыг шилжүүлэн авах гэрээ байгууллаа