ӨСӨЛТТЭЙ ХУВЬЦАА БУУРАЛТТАЙ ХУВЬЦАА ВАЛЮТЫН ХАНШ
MCH 1300 +99 +8.24%
BDL 8000 +100 +1.16%
SUU 96000 +2000 +2.13%
APU 3515 -40 -1.13%
BNG 53000 -2500 -4.5%
TCK 18210 -90 -0.49%
USD 1977 1988
EUR 2076 2139
GBP 2893 3004